image

Ako si Princess Jacel Kiram. Ako ay isang Muslim Filipino. Namumuhay ako alinsunod sa Relihiyong Islam at sa Batas ng Pilipinas. Ako ay isang Morong Tausug mula sa monarkiya ng Sultanato ng Sulu na kabilang sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Ako ay namumuhay ng mapayapa bilang isang Muslim at nakakasalamuha ko ang mga kababayan ko mula sa ibang relihiyon katulad Kristiyano, Iglesia ni Kristo, atbp. Nirerespeto ko ang relihiyon ng aking mga kababayan at ganoon din sila sa relihiyon ko.

Naniniwala ako na hindi ang pagkakaiba ng relihiyon ang hadlang sa kapayapaan, pagtutulungan, pagkakaisa at pagiging makabayan. Pinapahalagahan ko ang aking pinagmulan at ang pakikipaglaban ng aking mga ninuno para mamuhay bilang ako ngayon. Nalulungkot ako, at marahil kayo rin, na sa loob ng 47 na taon ay nababalot ng kaguluhuhan, digmaan at patayan ang pinakamamahal kong tinubuan. Naninindigan ako na ang dahilan ng lahat lahat ng kaguluhang ito ay ang ilegal at sakim na pag-angkin ng Malaysia sa Sabah.

image

Ang Sabah na dating North Borneo ay pagmamay-ari ng Sultnato ng Sulu na ipinagkaloob ng Brunei sa kanila dahil sa pagtulong nila sa digmaan. Pinaupahan lamang ito para makabili ng mga armas ang aming mga ninuno para labanan ang mga Kastila. Alam ng Malaysia na sila ay nangungupahan lamang pero ngaun ay itinanggi na nila at inaangkin ang Sabah. HARAM o BAWAL sa Islam ang ginagawa nila. Hindi rin tumutulong ang Administrasyon ni Noynoy Aquino para bawiin ang Sabah at tila nakikipagsabwatan pa ang pangulo sa mga ito. Isa itong pagpapabaya sa pagsasakripisyo at pagbubuwis buhay ng ating mga ninuno.

Noon pa ay pinapaigting ng Malaysia ang pag-angkin ng Sabah sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga rebeldeng Moro. Napakasama ng ginagawa nila ngunit tila nagbubulagbulagan ang pamahalaan at ang mga namumuno sa ginagawa ng Malaysia. Ang resulta: ang mga Morong rebelde at sundalo/kapulisan ang nagpapatayan. Terorismo, pmbobomba, pagmamalabis. Nadadamay ang mga inosente. Pilipino kontra Pilipino. Napakalungkot.

PIGILAN NATIN ANG BBL dahil ito ay stratehiya lamang ng mga sakim sa kayamanan ng Sabah at Mindanao. Hindi kapayapaan ang dulot nito. BAWIIN NATIN ANG SABAH PARA SA PILIPINO para matapos na ang mga kaguluhan. Kung hindi man ngayon ay sa susunod na administrasyon. Ihalal natin ang mga tunay na nagmamahal sa bayan at ang mga nagpapahalaga sa interes ng Pilipino. IWAKSI ANG KASAKIMAN AT KURAPSYON! IWAKSI ANG PANG-AAPI AT TERORISMO! Ang laban ng Moro ay laban ng Pilipinas. Ang pang-aapi sa Moro ay pang-aapi sa Pilipino. Ang tunay na Pilipino ay nagmamahal sa Muslim at Kristiyano. TAYO AY IISA!

Paulit-ulit ko itong sasabihin para na rin sa mga Moro na nagpapadala ng mensahe sa akin na ngayon ay mga nakipanig na sa Malaysia. Magbalik loob kayo sa bansa at magkaisa tayo sa laban na ito. Hindi Malaysia ang tutulong sa atin kundi tayong nagkakaisang Morong Pilipino.

image

Pinapaalala ko rin ito sa mga Kristiyano na hindi nakakaunawa sa aming mga Moro. Itigil na ang pang-aapi sa amin. Kami ay mabubuting tao at tunay na mga bayani ang aming mga ninuno. Nakipaglaban kami sa mga Kastila, Americano at Hapon. Kakaunti man kami pero lahi kami ng mga tunay na mandirigma at tahanan kami ng mayamang kultura.

MABUHAY ANG PILIPINO!

Ipabatid sa lahat ng Pilipino, Muslim man o Kristiyano, ang katotohanan.

image

Advertisements