image

Sa Atin ang Sabah

Ang Sabah ay pagmamay-ari noong ika-18th siglo ng Sultanato ng Sulu, isang estado ng mamamayang Moro na nanatiling malaya sa mayorya ng panahon na sinakop tayo ng Espanya. Pinaupa ng Sultanato ang Sabah sa mga Inggles noong 1878 para sa $5,000 kada taon. Hanggang ngayon, nakakatanggap ang Sultan ng Sulu ng tseke mula sa gobyerno ng Malaysia.

Noong ‘binuo’ ng mga Inggles ang Malaysia noong 1963 (para magsilbing ‘kalasag’ laban sa noo’y anti-imperyalistang gobyerno ng Indonesia), ginamit nila ang karahasan at pananakot ng kanilang sandatahang lakas para pilitin ang mamamayan ng Sabah na ‘pumayag’ sa pagsali sa bagong-buong bansa.

Sa madaling salita, lehitimo ang pag-angkin natin sa bayan ng Sabah mula sa Malaysia.

Advertisements