image

Dapat magkaisa ang mga makabayang kabataan sa laban ng mga kapatid nating Moro para sa Sabah. Lehitimo ang kanilang pag-angkin at ang ginagawa ni Noynoy at ng Malaysia ang paglabag sa kanilang mga karapatan.

Pero higit dito, panahon na para pagkaisahin ang buong sambayanang Pilipino sa pakikibaka laban sa isang gobyernong sunod-sunuran sa mga dayuhan at taksil sa mamamayan. Ang pag-masaker sa mga kababayan natin sa Sabah at pagtalikod sa ating pag-angkin doon ay isa lamang sa napakahabang listahan ng mga kataksilan ni Noynoy sa ating bayan.

Kailangang maunawaan nating mga kabataan na hangga’t ang bawat galaw at kilos ng ating gobyerno, kasama ang pakikitungo sa ibang bansa, ay dinidikta ng U.S, hindi prayoridad ang interes nating mga karaniwang tao.

Advertisements