image

Ang foreign policy at pakikitungo sa ibang bansa ni Noynoy Aquino ay dikta ng Estados Unidos. Mahalagang alyado ng U.S ang gobyerno ng Malaysia, lalo pa’t marami itong langis na laging pinag-iinteresan ng mga Amerikano. Sa ganitong kadahilanan, walang basbas ang U.S kay Aquino, kaya naman isinuko ni Noynoy ang karapatan natin sa Sabah, at tila tuwang-tuwa pang tinutulak ang mga tropang Malaysian para i-masaker ang mga kababayan natin doon.

Ang totoo ay si Noynoy Aquino ang isa sa mga pinaka-traydor na Pilipino sa kasaysayan ng ating bayan. Ang kanyang pag-iingay laban sa panghihimasok ng Tsina ay propaganda lamang para pagtakpan ang tunay na interes sa likuran nito: ang papasukin ang mga tropang U.S sa Pilipinas para higit tayong kontrolin, at para kontrolin rin ang Tsina.

Higit itong makikita sa katahimikan ni Noynoy sa napakaraming paglapastangan ng mga sundalong U.S sa ating bayan: pagsira ng Tubbataha Reef, pagtambak ng toxic waste sa Subic Bay, paglunsad ng ‘drone operations’ sa ating himpapawid, at pagkakaroon ng permanenteng base militar sa Camp Navarro sa Zamboanga.

Advertisements