image

“ANG HINANAKIT NG INANG BAYAN”

Writter: Falcon Guerrero
Date: Abril 10, 2015
Published : Abril 10, 2015

Oh mga Anak ng Perlas Ng Silanganan
Bakit ninyo ako sinaktan?
Bakit ninyo ako pinagtaksilan?
Bakit ninyo ako ipinagkanulo?

Bakit hinayaan ninyo akong agawin?
Ng mga bansang ganid at mananakop ng aking lupain
Bakit hinayaan ninyong lustayin?
Ng mga banyaga ang kayamanang atin

Bakit hinayaan ninyo akong pagpipiyestahan?
At paghati-hatian ng mga karatig-bansa?
Wala na ba kayong pagmamahal sa akin?
Paano na ako? Ang lupang pangako.

Nasaan ang pagmamalasakit ninyo?
Na katulad ng pagmamalasakit ng inyong mga ninuno
Nasaan na? Nasaan na?
Nasaan na ang inyong mga pangako?

Ano ang aking pagkukulang?
Ano ba ang aking mga kasalanang nagawa sa inyo?
Binigay ninyo ako sa bansa ng Taiwan, Malaysia at Tsina
Pwedi ko bang malaman o Anak ng Bayan?

Ako’y nasasaktan, pagod na pagod at naghihingalo
Nawasak ang ibat-ibang bahagi ng aking katawan
Natatakot akong isang araw
Hindi na ako makakatayo sa aking kinalalagyan

Lulugmok ako na parang sako na walang laman
Mawawalan ng silbi ang dugong ibinuwis sa Lupang Pangako
At kahit anong gawin niyo pa’y ako’y maglalaho
At hindi niyo na ako masusumpongan kailanman

Advertisements