Ang habak ay isang gamit na pangcombate espiritual na nagpapatalbog ng mga masasamang galing gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin, bati at usog. Mabisang panlaban din ito sa mga masasamang nilalang at masasamang espiritu. Upang magkakabisa ang habak ay idinadaan ito ng consagrasyon ng mga piling taong bihasa sa pag eespiritual o bantog na may kakayahan sa tinatawag na Karunongang Lihim ng Dios. Maraming klase ang habak at ito’y may iba’t ibang sangkap. Yong iba ay yari sa mga puno, ugat, bulaklak o dahon ng kahoy, yong iba naman ay yari mula sa bulalakaw at ibang kasangkapang metal at bato na itoy ginawang powder saka ito pinormahan upang maging habak.

Tunghayan ang paghinga ng mga habak sa videong ito. Ito ay isang patunay lamang na buhay na buhay ang mga vertudes ng mga habak na ito at handang handa sa anumang larangan ng combate espirituwal.

Sa mga nais mag order ng mga habak na ito. Bumisita at magmensahe na lamang sa mga sumusunod:

FB Page : https://www.facebook.com/karunonganglihim

Twitter   : https://twitter.com/kumander_sator

CP No:     +630100487695

17757294_220348565114043_9222247383251712717_n.jpg

Advertisements