Just in, hindi ko mapigilan ang aking sarili na ipost ang mga pagpapala ng Dios sa ating mga kapatiran sa pamamagitan ng inyong mababang lingkod Santo Verbo de Dios.

Isang mabuting tao, may takot sa Dios at higit sa lahat, may malaking pananalig at pananampalataya ang isang kapatid natin na napagaling sa karamdaman niyang UTI.

Marami pong salamat sa Dios Ama at papuri lahat sa kanya.

Bisitahin : https://www.facebook.com/karunonganglihim

                https://twitter.com/kumander_sator

                +639100487695

Advertisements