Para sa mga kapatid nating nahihirapang matulog o yong tinatawag nilang nagtitiis sa sakit na Ensomnia, narito ang solusyong upang ika’y makatulog kaagad sa iyong paghiga. Sambitin lamang ng tatlong beses ang orasyon na ito at iihip sa unan bago mahiga.

RETERREM SALIBAT CRATARES HISATER.

 

Bisitahin : https://www.facebook.com/karunonganglihim

                https://twitter.com/kumander_sator

                +639100487695

Advertisements