Upang bumalik ang sakit doon sa taong dahilan ng sakit o doon sa taong mangkukulam ay usalin ito sa isip ng tatlong beses at iihip sa tuktok o di kayay isulat sa papel at ipapakwentas o itapal sa sikmura.

REX CONTRA REY REX DEUS CONTRA DEUS CONTRA DEUS LANCES NATUS APRUENT PATER DEI CRUX JAJAC HAPAC SAPAC DEUS US DEUS SUCOR TEORSOC MEGOM VIVIT EGMYLIB  

 

Bisitahin : https://www.facebook.com/karunonganglihim

                https://twitter.com/kumander_sator

                +639100487695

Advertisements