Walang kasamaang darating sa akin dahil ikaw o Amang Banal ang aking kapiling.

Dasal Pangkaligtasan/Proteksyon/Depensa/Poder/Pambakod

Advertisements