A = ALPHA = UMPISA

O = OMEGA = HULI

OUR FATHER THE LORD GOD ALMIGHTY IS THE BEGINNING AND THE END.

 

* Ama Namin, / Our Father / Pater Noster *

 

Ama Namin, sumasalangit ka.

Sambahin ang ngalan mo.

Mapasaamin ang kaharian mo,

Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.

Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,

At patawarin mo kami sa aming mga sala,

Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin

At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,

At iadya mo kami sa lahat ng masama.

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS NIGNEME HESUS, AMEN.

 

18301688_232017230613843_7024800383809678778_n.jpg

Advertisements