ANG 25 KAPANGYARIHAN NG SATOR AY NAKAPALOOB SA MILAGROSONG MEDALYA NG SATOR AT ITO ANG MGA SUMUSUNOD;

 

I. KAPANGYARIHAN SA LAKAS

II. KAPANGYARIHAN SA PAMPALUBAG LOOB

III. KAPANGYARIHAN SA TAPANG

IV. KAPANGYARIHAN SA UHAW

V. KAPANGYARIHAN SA PAGSUPIL/PAGPAPASUKO

VI. KAPANGYARIHAN SA KAHINAHUNAN

VII. KAPANGYARIHAN SA KABAL KUNAT

VIII. KAPANGYARIHAN SA TALINO

IX. KAPANGYARIHAN SA PAGLALAKBAY

X. KAPANGYARIHAN SA GAYUMA

XI. KAPANGYARIHAN SA APOY

XII. KAPANGYARIHAN SA HATING GABI

XIII. KAPANGYARIHAN SA PANGPAHABA NG BUHAY

XIV. KAPANGYARIHAN SA PAGPAPABALIK

XV. KAPANGYARIHAN SA GUTOM

XVI. KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT

XVII. KAPANGYARIHAN SA MESMERISMO

XVIII. KAPANGYARIHAN SA PAGTULOG

XIX. KAPANGYARIHAN SA PALOS

XX. KAPANGYARIHAN SA PAGTAWAG

XXI. KAPANGYARIHAN SA TAGA BULAG

XXII. KAPANGYARIHAN SA PAMARUSA SA KAPWA

XXIII. KAPANGYARIHAN SA GRUPO

XXIV. KAPANGYARIHAN SA PANGLUNAS

XXV. KAPANGYARIHAN SA MATA

 

Sa mga nais magkakaroon ng medalyang ito, bisitahin ang mga sumusunod:

 

https://www.facebook.com/karunonganglihim/

https://twitter.com/kumander_sator

Mobile No. : +639100487695

Advertisements