Ang mga medalya na ito ay naipadala na sa ating mga kapatid na mga SEAMAN, upang maging instrumento nila sa kaligtasan, proteksyon, depensa sa kanilang sarili mula sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang espiritu habang sila ay nasa gitna ng karagatan.

 

1 – Cuatro Clavos

1 – Sator

1 – Saint Benedict

 

Advertisements