Hindi ko man lang napansin na marami rami na pala silang nabiyayaan ng pagpapala, mga sakit na napapagaling, mga wasak na pamilyang nabuo ulit, mga ginabayan tungo sa tagumpay na pagnenegosyo at pananrabaho, mga kapatid nating nailigtas sa samot-saring kapahamakan at kapanganiban, at lahat na dinatnan ng mga himala.

Itong lahat ay nangyayari sa awa at tulong ng ating Ama sa langit.

Sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang mga sumusunod:

Mobile : +639100487695

Advertisements