Ang Pitong Arkangheles na mga hindi binyagan:

Ito ay tagalihis sa bala at tagaliwas sa mga kapanganiban.

AMALEY
ALPACOR
AMACOR
APALCO
ALCO
ARAGO
AZARAGUE

 

Sa bawat sinag na nakaukit sa medalya ay may isang anghel na nagbabantay. Mainam dalhin sa paglalakbay lalo sa mga lugar na mapanganib.

Advertisements