Ingat sa pagkain at pag inom ng kung saan saan, depensahan muna ang sarili bago makikain.

Para sa mga karagdagang detalye, bisitahin ang mga sumusunod :

Facebook page  :             https://www.facebook.com/kumandersator/

Twitter                 :             https://twitter.com/kumander_sator

Mobile Number :               +639100487695 / +63929147416019055179_249430812205818_603187607354022773_o

 

Advertisements