Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga dasal o orasyon na panggagamotan at karaniwang ginagamit ng mga albularyo o manggagamot espirituwal.

ANG AKLAT NA ITO AY GINAWA
UPANG MAKATULONG SA INYO NG
MARAPAT SA BUHAY.
MAY TAGUBILIN LAMANG PO AKO UKOL SA AKLAT NA
ITO. SIKAPIN NINYONG INGATAN ITO
AT HUWAG PAHAHAKBANGAN. HUWAG
NINYONG DALHIN SA MGA LUGAR NA
MARAMING BASURA, O PALINGKURAN NA NAKALANTAD.
ANG MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO
AY HINDI BIRO. ANG MGA ORACIONG
NAKASAAD SA A KLAT NA ITO AY MAY MGA BATAS NA
SINUSUNOD.
 ITO ANG MGA SUMUSUNOD:
1.
GAMITIN ANG MGA ORACION
SA
TAMANG PAGKAKATAON AT
SA TAMANG PAGGAGAMITAN.
2.
HUWAG BABANGGITIN ANG
MGA
ORACION SA WALANG
KABULUHANG MGA
BAGAY.
3.
MAY MGA H
ABILIN ANG BAWAT
ORACIONTUPARIN ANG MGA
BILIN NA ITO
UPANG
MAGKAMIT NG BISA ANG MGA
ORACIO
NG
NABANGGIT.
4.
HUWAG ITUTURO ANG
NILALAMA
N NG AKLAT NA ITO,
SAPAGKAT ANG
NAGTURO ANG
MAGPAPASAN NG
KAPARUSAHAN SA MALI
NG
PAGGAMIT
NG MGA ORACION
NG AKLAT NA ITO.
5.
GAMITIN HANGGANG MAAARI,
SA PAGGAWA NG MABUTI ANG
NAKASAAD SA
AKLAT NA ITO,
UPANG UMANI KAYO NG
MAGANDANG SUWERTE,
MAAYOS
NA PAMUMUHAY, AT
BUHAY NA MAY LIGAYA AT
KAPAYAPAAN. KUNG ANO
DAW
ANG ITINANIM, AY SIYA RING
AANIHIN.
6.
HUWAG PAHAHAWAKAN AT
HUWAG IPAPAKITA SA TAONG
WALANG LIHIM.
7.
MATUTONG MAGING
PASENSYOSO……………………………….
Sa mga nagnanais ng buong kopya ng aklat na ito ay maaring bisitahin ang mga sumusunod :
+639100487695
Advertisements