18921841_246751259140440_8479449452746607140_n.jpg
“AKLAT NG SIETE ARCANGELES”

1. PANALANGIN
2. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES
3. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL
4. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS
5. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE
6. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT
7. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO
8. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG
9. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS
10. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW
11. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS
12. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY
13. ORACION NI SAN GABRIEL PANTAGO HENERAL
14. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN
15. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG

ILAN LANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AT MARAMI PANG IBA.

Ang aklat na ito ay hindi binebenta na kagaya ng iba dyan. Sa mga nagnanais ng mga sumusunod :

1. HARD COPY :

Sagotin ninyo ang printing, bookbinding, at LBC Shipping fee

2. SOFT COPY :

Donasyon na naaayon lamang sa inyong kalooban at maluwag sa inyong pusot isipan. Aanhin mo man ang bumili ng aklat na nasa malaking halaga kung mabigat naman sa inyong kalooban. Makamtan mo kaya ang bisa nito, biyaya at pagpapala?

Sa mga nagnanais ng buong kopya ng aklat na ito ay maaring bisitahin lamang ang mga sumusunod :
Advertisements