ORASCION UPANG MAGHIWALAY ANG ILLEGAL NA MAGKALAGUYO

Limang kutsara ng tubig na ihalo sa bawat pag-inom ng sofdrinks, kape, sopas, beer o anumang inumin.

Paunawa: Bigkasin o usalin ang pangalan at apelyido at ang orascion na nasa ibaba nito at ihihp sa bawat painom na iyong gagawin sa mga taong nagmamahalan o nagsasama.

Naito po ang Orascion:
MISERERE MIHI HACHOC MEUM KAD KAYOY HINDI NA MAGKAKASUNDO AT TULUYAN NA KAYONG MAGKAKAHIWALAY.
Advertisements