19029666_246756029139963_6991687938428808502_n
“TESTAMENTO NG S.T.M”
SA MGA TAONG NAGNANAIS MAGKAMIT NG HIGIT NA KAPANGYARIHAN AT BISA NG STM, ITO ANG MGA S.T.M. NA LALONG MAGPAPASIDHI NG KAPANGYARIHAN NG S.T.M. NA IYONG TINATAGLAY.
PAKAINGATAN LAMANG, SAPAGKAT HABANG LUMALAKAS ANG IYONG KAPANGYARIHAN, AY KINAKAILANGAN NA LALO KANG MAGIGING MAHINAHON, MAPAGPASENSYA AT MAPAGPAUMANHIN.
SAPAGKAT ANG LABIS NA PAGGAMIT NG S.T.M. NG WALANG KAHINAHUNAN AY NAKAKAWALA NG SARILI, AT MAAARING MANGANIB KANG MAKASIHAN NG DIYABLO O DEMONYO KUNG HINDI KA MAGPAPAKABUTI HABANG GINAGAMIT MO ANG S.T.M.
PARA SA MGA TAONG NAGPAPAKABUTI, AT NAGSISIKAP NA SUMUNOD SA DIYOS AT SA KANYANG NINANAIS, AY IKAW AY MAGIGING MAESTRO NG S.T.M. AT HINDI ALIPIN NITO.
SAPAGKAT ANG KABUTIHAN AY HINDI MAAARING MADAIG NG MASAMA, GAYUNDIN ANG KAPANGYARIHAN NG S.T.M.. ITO AY RUMERESPETO SA DIWANG MAKA-DIYOS AT SA MGA TAONG MAY TAKOT SA DIYOS.
ITO ANG TESTAMENTO NG STM NA NAGKAKALOOB NG IBA’T-IBANG MGA KAPANGYARIHAN AT MGA ABILIDAD.
Ang aklat na ito ay hindi binebenta na kagaya ng iba dyan. Sa mga nagnanais ng mga sumusunod :
1. HARD COPY :
Sagotin ninyo ang printing, bookbinding, at LBC Shipping fee
2. SOFT COPY via MESSENGER OR EMAIL
Donasyon na naaayon lamang sa inyong kalooban at maluwag sa inyong pusot isipan. Aanhin mo man ang bumili ng aklat na nasa malaking halaga kung mabigat naman sa inyong kalooban. Makamtan mo kaya ang bisa nito, biyaya at pagpapala?
Sa mga nagnanais ng buong kopya ng aklat na ito ay maaring bisitahin lamang ang mga sumusunod :
Advertisements