Oracion upang di ka maharang ng masasamang loob saan mang lugar.Banggitin mo lamang ito habang ikaw ay naglalakad:

MAGDAM TIRGAM JUADARITA ALAAYA SARADOC GEATAO TIAPALA GEPARATO GEPIPO CHRISTUM PEPUM BISTE BANGE BESTIPO RICAN TARITAS BUM QUESO DEUS PACTENIT MOLAI MALANAY MOLAO PETAT MATAT HARI ANG DADAAN HAWI KAYONG LAHAT. IGSAC IGMAC EGOLHUM PETIGSAC

LLAVE: PENIVICCIUM LUCCIRIS SALVAME

Advertisements